skip to content

Site in English  

Cobra

Cobra

'n Tipiese Konsortium-ram met 'n sterk kop, lang lyf, goeie voorkwart en lang wol van gehalte.

Vaar: Roler Coaster

Veseldikte: 17.9 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
10.52 2.23 -0.211 -0.74 3.4

BLUP-ontleding: 2007/01/14


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online