skip to content

Site in English  

Trader

Hy het 'n diep lyf en goeie vleiseienskappe. Sy lang wol spog met 'n hoƫ skoonopbrengs (72.3%).

Vaar: Trademark

Veseldikte: 17.7 mikron op 2-tand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
12.88 3.68 -0.058 0.0 7.84

BLUP-ontleding: 2006/06/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online