skip to content

Site in English  

Penalty

Die top presteerder in 'n groep van 117 ramme. Penalty is 'n groot, rankerige skaap met 'n goeie gat en lang wol van gehalte.

Vaar: Idol

Veseldikte: 16.5 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
17.26 3.53 -0.029 -0.72 3.4

BLUP-ontleding: 2006/06/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online