skip to content

Site in English  

Grinner

Die bonkige ram het 'n oop kop en pragtig gekartelde wol.

Vaar: Brisket

Veseldikte: 16.2 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
12.30 3.28 -0.405 -1.050 -0.84

BLUP-ontleding: 2006/06/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online