skip to content

Site in English  

Global

'n Robuuste ram met goeie bouvourm en 'n vol vag lang, medium wol.

Vaar: International

Veseldikte: 17.15 mikron op tweetand, 19.2 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
15.82 4.03 -0.112 -0.64 2.2

BLUP-ontleding: 2006/06/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online