skip to content

Site in English  

Lamprere

 Silver

Hierdie ram het 'n pragtige houding. Hy spog met dik bene en 'n mooi, wit wol.

Vaar: Fibre, goue meriete ram.

Veseldikte: 17.8 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
14.92 3.71 -0.14 -0.53 4.96

BLUP-ontleding: 2006/06/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online