skip to content

Site in English  

Duke

Hierdie langlyf Merino het 'n sterk kop en spog met glimmende, lang wol. Sy horing kon verkieslik wyer gewees het.

Vaar: Windsor, SA grootkampioenram op 2004 se Nasionale Skou vir Gemete Produksie.

Moeder: Sy is 'n dogter van die goue meriete ram, Disaster.

Veseldikte: 17.9 mikron op 6-tand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
32.17 5.41 0.343 -0.81 9.93

BLUP-ontleding: 2006/06/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online