skip to content

Site in English  

Edward

 Silver

Hierdie ram is baie goed saamgestel. Hy het moontlik die beste wol van al ons stoetramme: dit is fyn, diep gekartel en glansend.

Vaar: Windsor, goue meriete en SA Grootkampioen in 2004.

Veseldikte: 16.9 mikron op tweetand, 20.1 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
18.46 3.96 -0.105 -0.92 1.76

BLUP-ontleding: 2006/06/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online