skip to content

Site in English  

Andrew

Andrew is goed gebou met 'n lywige vag, oop gekartelde lang wol.

Vaar: Windsor, SA Grootkampioenram in 2004.

Veseldikte: 16.6 mikron op 2-tand, en 20.6 mikron op 6-tand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
18.05 4.86 -0.034 -0.48

BLUP-ontleding: 2006/06/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online