skip to content

Site in English  

Roger

'n Lekker langlyf ram, wat hoog op die been staan. Hy het 'n sterk beenstruktuur en puik fyn wol.

Vaar: Touch Me

Veseldikte: 18.1 mikron op tweetand.


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online