skip to content

Site in English  

Dodi

Hy is van gemiddelde grootte, maar baie goed gebou en dra top wol.

Vaar: Windsor, goue meriete en SA Grootkampioen in 2004.

Veseldikte: 20.2 mikron op tweetand.


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online