skip to content

Site in English  

KGB

KGB

Hy is goed gebou met sterk bene, goeie hakke en 'n mooi kop en horing. Sy wol spreek van gehalte.

Vaar: Phil's Secret

Veseldikte: 18.3 mikron op tweetand.


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online