skip to content

Site in English  

Speaker

Speaker

Hierdie ram is bes moontlik die beste gebalanseerde ram in sy vaargroep. Hy het 'n breƫ bors en goeie hakke. Sy wol is lank en skoon.

Vaar: Stereo

Veseldikte: 18.2 mikrom op tweetand, 19.9 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
15.89 2.3 -0.15 -0.69 10.19

BLUP-ontleding: 2006/06/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online