skip to content

Site in English  

Harry

Harry

 Silver

Dit is 'n goed gebalanseerde ram met goeie konstitusie. Sy wol is van goeie kwaliteit, maar gemiddelde lengte.

Vaar: Windsor, SA se grootkampioenram op die 2004 Nasionale Skou vir Gemete Produksie.

Moeder: Sy is 'n dogter van die goue meriete ram, Yster.

Veseldikte: 19.0 mikron op 4-tand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
20.87 5.52 -0.084 -0.76 1.57

BLUP-ontleding: 2006/06/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online