skip to content

Site in English  

Sir Yield

Sir Yield is bonkig gebou en goed gespierd. Hy is altyd vet - ongeag die veldtoestande. Hy dra fynwol van goeie gehalte.

Vaar: Yster, goue meriete.

Oupa: Disaster, goue meriete.

Veseldikte: 18.8 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
7.99 -0.12 -0.564 -1.4 3.48

BLUP-ontleding: 2006/03/03


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online