skip to content

Site in English  

X-Factor

Dit is 'n goed geboude ram met fynwol van goeie kwaliteit.

Vaar Idol

Oupa: Disaster, goue meriete ram.

Veseldikte:

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
-0.09 2.09 -0.232 0.48 1.26

BLUP-ontleding: 2007/05/15


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online