skip to content

Site in English  

Kanon

Kanon is baie goed gebou. Hy staan sterk op sy bene en dra 'n lywige vag.

Vaar: Doodskoot

Moeder: 'n dogter van die goue meriete ram, Harley Davidson.

Oupa: Wiele, goue meriete ram.

Veseldikte: 17.2 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
14.95 3.38 -0.304 -0.95 2.77

BLUP-ontleding: 2006/03/03


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online