skip to content

Site in English  

Jinx

Díe groot ram staan hoog op die been en spog met hoë kwaliteit medium-fynwol.

Vaar: Max, goue meriete ram.

Oupa: Disaster, goue meriete ram.

Veseldikte: 18.9 mikron op tweetand, 18.4 mikron op volbek

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
14.81 4.03 -0.075 -0.24 5.63

BLUP-ontleding: 2007/05/15


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online