skip to content

Site in English  

Kojack

Hierdie langlyf-ram staan hoog op die been. Sy wol is lank en goed gedefinieer.

Vaar: Samson

Veseldikte: 19.0 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
12.47 3.15 -0.013 -0.08 7.1

BLUP-ontleding: 2006/03/03


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online