skip to content

Site in English  

Mark-up

Die groot ram het 'n lywige vag met goeie stapellengte.

Vaar: Profit, SA se beste goue meriete ram op die November'2004 ranglys.

Veseldikte: 17.6 mikron op volbek-ouderdom.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
22.47 2.79 0.445 -0.34 9.21

BLUP-ontleding: 2007/05/15


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online