skip to content

Site in English  

Shuttle

 Gold

Die langlyf skaap het 'n sterk kop en staan hoog op die been. Hy spog met 'n wit wol, wat veral in die handel in aanvraag is. Dit het goeie wollengte en 'n hoƫ skoonopbrengs.

Vaar: Yster, goue meriete ram.

Veseldikte: 19.4 mic op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
18.25 2.1 -0.168 -1.27 1.72

BLUP-ontleding: 2005/01/11


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online