skip to content

Site in English  

Sheffield

Sheffield

Hierdie ram het die buitelanders aan die gons. Hy is goed gebalanseerd met uitstaande bouvorm en lang, lewendige wol.

Vaar: Stainless, silwermeriete ram.

Moeder: 'n dogter van die goue meriete ram, Harley Davidson.

Veseldikte: 20.1 mikron op 4-tand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
17.20 4.36 -0.149 -0.76 1.98

BLUP-ontleding: 2006/06/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online