skip to content

Site in English  

Side-Step

'n Spesialiteitsram met 'n fyner beenstruktuur. Hy dra fyn wol van gehalte. Sy vag het goeie vloeibaarheid.

Vaar: Step-a-Side

Oupa: Disaster, goue meriete ram.

Veseldikte: 17.7 mikron op tweetand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
14.30 1.44 0.218 -0.26 9.15

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online