skip to content

Site in English  

J184 (Agter-os)

'n Groot ram met 'n stewige beenstruktuur en 'n sterk kop. Hy dra fyn wol met goeie lengte.

Vaar: Yield, goue meriete ram.

Oupa: Disaster, goue meriete ram.

Veseldikte: 17.3 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
7.30 5.97 -0.509 -0.89 -1.57

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online