skip to content

Site in English  

International

'n Robuuste ram met goeie bouvorm, en 'n lywige vag medium-wol met goeie lengte.

Vaar: Fibre, goue meriete ram.

Oupa: Wiele, aan moederskant.

Veseldikte: 21.6 mikron op volbek.


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online