skip to content

Site in English  

Sambok

Sambok spog met 3 goue meriete ramme in sy voorgeslagte: Sweepslag, Disaster en Wiele. Hy het 'n uitstekende vleisbouvorm, met fyn gekartelde wol en 'n goeie skoonopbrengs (70%).

Vaar: Sweepslag, goue meriete ram.

Oupa: Disaster, goue meriete ram.

Veseldikte: 18.5 mikron op 2-tand, 19.9 mikron op 4-tand.


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online