skip to content

Site in English  

Phil Secret

Díe unieke ram is robuus met dik bene. Hy spog met fyn wol van uitstaande kwaliteit. Sy eerste lammers het uitgestaan in die trop.

Vaar: Fibre, goue meriete ram.

Moeder: 'n dogter van die goue meriete ram, Disaster.

Veseldikte: 19.1 mikron op viertand, 19.4 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
11.09 3.69 -0.431 -0.79 0.99

BLUP-ontleding: 2005/11/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online