skip to content

Site in English  

Big Talk

Dit is 'n bonkige ram, wat goed geplaas is op sy dik bene.

Vaar: Modern Talking

Veseldikte: 21 mikron op viertand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
13.86 4.5 -0.038 -0.37

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online