skip to content

Site in English  

Flux

Die goed gebalanseerde ram het 'n goeie toplyn en staan vierkantig op sy bene. Hy dra lang wol van gehalte.

Vaar: Staal, silwermeriete ram.

Veseldikte: 16.2 mikron op tweetand, 19.2 mikron op viertand.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
23.00 4.00 -0.03 -0.86 8.32

BLUP-ontleding: 2005/09/06


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online