skip to content

Site in English  

Touch me

Dit is 'n robuste ram met dik bene. Sy wol is effe oop-gekartel, met besonderse lengte.

Vaar: 007 (James Bond), goue meriete ram.

Moeder: 'n dogter van die goue meriete ram, Wiele.

Veseldikte: 20.8 mikron op volbek.

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
12.15 1.9 -0.301 -0.99 3.7

BLUP-ontleding: 2005/07/05


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online