skip to content

Site in English  

Rocklyne

Rocklyne

Die poenskopram spog met 'n groot raamwerk en gebalanseerde bouvorm. Sy vag vergelyk goed met die beste van die horingramme s'n.

Vaar: Rock

Veseldikte: 19.3 micron op viertand.


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online