skip to content

Site in English  

Bargain

Bargain

 SilverGold

Veseldikte: 18.1 mikron op tweetand; 17.9 mikron op volbek

Silwermeriete ram: Karoo-Veldmerinoveiling, Feb?97. Spog met ?n veseldikte van 15.6 mikron, ?n GDT-indeks van 133 en ?n liggaamgewig-indeks van 104.

Goue meriete ram: beklee die 12de plek op die nasionale Merinonageslagtoets-vaarrangorde. (Des?2005)

Verwagte nageslagverskille (EPD's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
46.75 1.014 -0.122 -0.536 0.080

EPD-ontleding: 2005/12/14

BLUP : Verwagte Teelwaardes (EBV's)
Rel ekon waarde Liggaam massa Skoonwol Veseldikte Stapellengte
17.32 1.85 -0.441 -1.62 4.04

BLUP-ontleding: 2005/01/11


Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online