skip to content

Site in English  

Sosiale verantwoordelikheid

Konsortium-Merino aanvaar die verantwoordelikheid om ‘n verkil te maak in die nuwe, ontwikkelende Suid-Afrika, waar sosiale en ekonomiese uitdagings hard aan die deur klop. Die maatskappy verbind hom met raad en daad tot die opheffing van sy mense en gemeenskap in die hoop dat hulle sal groei, hulself sal bemagtig, en uiteindelik self ‘n verskil sal maak in eie geledere.

Vaardigheidsontwikkeling

Konsortium-Merino steun swaar op sy hande en voete - die arbeiders wat al vir jare saam met hulle werk. Die span glo elke mens wat ? plek volstaan in hul besigheid, moet sover moontlik op sy sterk punte aangewend word waar hy/sy kan ontwikkel en die gelukkigste sal wees. Daarom is daar die skaapkenners, die KI-span, bemarkers, en ander met hul eie unieke talente.

Die meeste plaasarbeiders is egter swak geskool. Díe leemte het Konsortium ook in sy arbeidsmag ervaar en na oplossings gesoek om sy werkerskorps se vaardighede te ontwikkel en selfbeeld te versterk. In 2008 is met die volwasse onderrig van 30 leerders in ons diens begin, wat op hul eie vlak en teen hul eie tempo hul taalvermoëns verder ontwikkel. Die opleiding geskied deur gebruik te maak van Media Works se multimedia ABET programme.

Elke plaas het sy eie rekenaar, met programme vir geletterdheid en syferkundigheid en akkommodeer selfs een van die doof-stom arbeiders met programme in gebaretaal. Die Konsortium-vennote het vir Lizaan van Heerden, opgeleide junior primêre en remediërende onderwyseres, as fasiliteerder aangestel. Sy besoek op gereelde basis die plase om ondersteuning aan elke leerder te bied.

Hierdie projek stel baie uitdagings. Verantwoordelikheid en selfdissipline word van die arbeiders verwag, aangesien ? groot gedeelte van die leerproses uit selfstudie en skryfwerk ter vaslegging bestaan. Al die leerders het al die rekenaarprogram baasgeraak en werk in eie tyd aan die vlak waarvoor hul ? sertifikaat wil verwerf. Die Konsortium-vennote staan ook twee werksdae per maand af vir fasilitering. Tans word slegs geletterdheid onderrig sodat elkeen die geleentheid sal kry om te leer lees, skryf en vlot mondelings kommunikeer. Die doelwit is om later wiskundige vaardighede te ontwikkel en daarna praktiese vaardigheidsontwikkeling moontlik te maak, sodat die geleenthede wat wink in die toekoms vir die Konsortium-werkerspan nie net drome sal bly nie.

Elke les word begin met stiltetyd uit Amos-literatuur - Christelike programme spesiaal ontwerp vir geselsies met plaaswerkers om geloof en kennis uit die Woord te deel. Lewensvaardighede wat lei tot emosionele volwassenheid, selfrespek en selfbemagtiging is Konsortium se hoofdoel. “Ons loop in nederigheid hierdie pad van tyd, geld en kennis deel, sodat ons ‘n plek onder die reënboog vol kan staan tot voordeel van die Nuwe Suid-Afrika.” Saam leer ons meer!

Borgskappe en skenkings

As deel van Konsortium-Merino se verbintenis tot die skep van geleenthede en vooruitgang in hul plaaslike gemeenskappe, gee hulle graag finansiële bydraes en ander skenkings aan ontwikkelende boere, skole, sportspanne, landbou kolleges en verdienstelike verenigings. Stoetramme en -ooie, slagvee, rugbytruie, netbaldrag, sportsakke, petrolgeld vir skooltoere en ander borgskappe is deel van hul belegging in die platteland.

Opkomende boere

John Luscombe en Gawie van Heerden, Konsortium-direkteure, is genader om as mentors vir die opkomende boere van Richmond en Victoria-Wes op te tree. Hoewel die proses nog in sy kinderskoene is, word die boere reeds bygestaan met die huur en koop van ooie; en ramme word aan hulle geleen vir die paarseisoen. Die Richmond-boere se eerste lammers, geskoei op hierdie stelsel, is reeds gespeen.
Ons direkteure deel ook hul kennis oor boerderybestuur, dieregesondheid en goeie weidingspraktyke, en verleen hulp op hierdie terreine.

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online