skip to content

Site in English  

Hennie pluk die Konsortium-vrugte

"My lampersentasie het gestyg, my skeersel se gemiddelde veseldikte is fyner en die skoonopbrengste van my hooflyne is beter." Só gesels Hennie Victor van die plaas Trompsgraf, naby Victoria-Wes.

Hennie en sy seun, Jan, is getroue navolgers van die Konsortium se teelbeleid van 'n groot karkas met medium tot fyn wol van gehalte en goeie wollengte. Hulle span al sedert 1997 díe tipe galddelyf-Merino in op hul kudde en pluk vandag die vrugte.

Sedert 1999 het die skoonopbrengs van hul wissellamwol van 66% tot 71% verbeter. Díe van hul volbek-Merino′s spog met 'n beste van 73%. Die veseldiktes van die Victors se wissellamwol wissel van 18.1 tot 19.2 mikron. Die hooflyne van hul volbekskaap het veseldiktes van 21 mikron. Hennie se kudde spog met 'n konsepsie (ooie dragtig/ooie gepaar) van ten minste 95%. Toe hy in 2004 sy lammers op ses weke ouderdom doseer, het hulle gemiddeld 28kg op natuurlike veld geweeg. "Die goed groei," benadruk hy.

Sien Nuus Argief

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online