skip to content

Site in English  

Ons eie Konsortium-Merino kruipvoer

‘n Lammetjie is by geboorte anatomies reeds 'n herkouer, maar funksioneel 'n enkelmaagdier en nog nie in staat om growwe plantaardige, of NPN-bevattende voere, te benut nie. Namate die lammetjie groei en afhangende van die kwaliteit en aard van die voedsel wat dit inneem, word die retikulo–rumen groter, ontwikkel die spierwande en papillae en vestig ‘n aktiewe mikrobe-populasie, wat die lammetjie minder afhanklik gaan maak van melk soos die herkouproses vorder.

Die sukses van enige vroegspeen/kruipvoerstelsel, word dus gemeet aan tot watter mate die kruipvoer aan ‘n jong lammetjie se voedingsbehoeftes voldoen en tot watter mate dit die ontwikkeling van hoeveelheid en lengte van papillae, asook die mikrobe-populasie stimuleer. So ‘n rantsoen of kruipvoer moet:

  • 'n Hoë persentasie verteerbare proteien en dus essensiële aminosure bevat;
  •  Oor die eerste paar weke koolhidrate in die vorm van laktose en glukose aanbied en vette van gehalte insluit;
  •  Noodsaaklike vitamines en veral B-vitamines en keroteen bevat;
  •  Slegs hoë kwaliteit lusern gebruik en ‘n lae persentasie ruvoer teenoor kragvoer;
  •  Voldoende minerale en spoorelemente (in verkieslik organiese/hoogs opneembare vorm) en moontlik ‘n antibiotikum bevat;
  •  ‘n Korrekte Ca:P verhouding hê;
  •  Smaaklik, droog en vars aangebied word.

Die Konsortium-Merino kruipvoer voldoen aan al díe voedingsvereistes. Dit word deur Lubern Voere vervaardig en is by die volgende koöperasies landswyd te koop: GWK, KLK, KAAP AGRI, SUIDWES (WESMARK) LANDBOU, KVB, OVK, BKB EN SENWES-takke. Dit sal ook by Overberg Agri en Sentraal-Suid Koöperasie (Swellendam) te kry wees.

Boere moet by hul koöperasies vra daarvoor en sorg dat hul voorraad het. Vir enige navrae bel vir Lubbe Jacobs van Lubern Voere by 082 610 7491, of vir Urbanus Badenhorst by 072 610 2223.

Sien Nuus Argief

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online