skip to content

Site in English  

Nuwe oorplaatjies

Konsortium-Merino spog met ‘n nuwe oorplaatjie, wat beloof om baie meer gebruikersvriendelik te wees.

Die handelsmerk, geboortejaar en reproduksie-inligting is op die vlaggie (male) en die knoop (female) spog met die produsentenommer aan die binnekant van die oor. Alle inligting word op die oorplaatjie gedruk - die boer hoef dus niks meer op die plaatjie te skryf nie. ‘n Oorplaatjie-tang, ter waarde van R500, word aan elke lid geskenk en Konsortium-Merino verskaf die vlaggies. Ons lede moet hul eie knope @ R1,80 per knoop koop. Dit kan by die Konsortium-kantoor bestel word. Sorg dat jy genoeg voorraad het as Viv, Edwin of Tommie jou ooie kom klas.

Om geld te spaar gaan die knope voortaan almal pienk wees en net die vlaggies sal in pienk en pers te kry wees. Die oorplaatjies word deur Allflex verskaf. Die besigheid het onderneem om ‘n elektroniese oorplaatjie by ons op die proef te stel, om die naspeurbaarheid van ons produkte in die toekoms moontlik te maak.

Sien Alle Nuus

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online