skip to content

Site in English  
Hoogste prys nog

Hoogste prys nog

HL Kitshoff en Seuns van Egbertsvlei, Moorreesburg, het die hoogste prys van R54 000 op Konsortium-Merino se 23ste produksieveiling op die plaas Dombietersfontein, Victoria-Wes, betaal. Dit is die meeste geld wat nóg vir ‘n Konsortium-Merinoram betaal is. Díe manne het ook ‘n ram van R30 000 gekoop. Agter van links staan Hermanus Kitshoff, sy seun, Jannie en Gawie van Heerden, Konsortium-Merinoteler. Luka Tulpies hanteer die ram. Altesaam 285 ramme is teen ‘n gemiddelde prys van R6 272, vir nog ‘n nuwe SA rekordomset van R1 787 600 verkoop. Dit is die agste keer dat Konsortium-Merino die rekordomset vir ‘n Merinoramveiling in Suid-Afrika verbeter. Die 904 ooie is teen gemiddeld R1 356 stuk verkoop, met ‘n hoogste prys van R1 800 per ooi vir ‘n groep dragtige stoetooie. KVB van Victoria-Wes het die veiling hanteer en Jakkie Nel was die afslaer.

Previous: 8ste SA rekord

Sien Alle Nuus

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online