skip to content

Site in English  

Kry 'n aandeel in ons sukses

Die Konsortium-Merino handelsmerk produseer groot hoeveelhede wol, vleis en velle van gehalte, maar nie naastenby genoeg om in die vraag na die produkte te voorsien nie. Hoe nou gemaak?
‘n Boer maak altyd ‘n plan!

Na deeglike oorweging het die direkteure van Konsortium-Merino besluit om‘n houermaatskappy in die lewe te roep, wat in terme van die Maatskappyewet van 2008, aandele aan die publiek gaan uitreik. Via Konsortium Holdings Beperk kan baie meer boere en ander beleggers nou deel word van die Konsortium-Merino suksesverhaal.

Braam Coetzee, direkteur van Konsortium-Merino, sê die kapitaal wat d.m.v die aandeel-uitgifte verkry word, gaan deur Konsortium Holdings gebruik word om plase en vee te koop en/of te huur en die boerdery-bedrywighede van die Konsortium so vergroot. Die mikpunt is om ‘n 20% markaandeel in die Merinobedryf in Suid-Afrika te bereik en mettertyd genoeg wol, vleis en velle te produseer om die plaaslike en buitelandse vraag na Konsortium-Merinoprodukte te voed.
Die belegging bied ‘n voorkeurgroei van 9% aan die belegger, maar die potensiaal is veel groter. Ockie Olivier, landbou-ekonoom van IIQ konsultante, sê gevallestudies, gegrond op werklike boerderysyfers van die afgelope vyf jaar, toon landbougrond en lewende hawe het onderskeidelik met ‘n koers van 17% en 10% gegroei.

Vir Konsortium-Merino sal die kapitale inspuiting deure na groter geleenthede oopmaak. Binne die groep is ‘n ryk bron van intellektuele kapitaal wat ontsluit kan word. Veral vir kleiner Konsortium-Merinoboere, wat nie op hul eie kan uitbrei nie, sal die nuwe omgewing geleenthede skep. Konsortium-Merinolede sal baat vind by die groter vraag na Konsortium produkte en die gepaardgaande hoër premies. Die groep sal goedkoper kan bemark en effektiewer kan aankoop.

As gevolg van die samewerkingsooreenkoms wat Konsortium-Merino in 2009 met SMZA gesluit het, het wolboere, wat die afgelope wolseisoen hul wol deur SMZA bemark het, R2,2 miljoen aan bemarkingskommissie gespaar. SMZA hef geen baalhanteringsfooi nie. Die R43 wat produsente per baal by SMZA spaar, het ‘n verderre R785 000 in ons boere se sakke teruggeploeg. Dit is ‘n besparing van bykans R3 miljoen aan wolbemarkingskoste. Elke rand is kosbaar. SMZA en Konsortium-Merino bied aan vandag se boer keuses en díe spanwerk spaar Konsortium-Merinoboere geld.

Die Konsortium Holdings model is pasmaak vir voedselsekuriteit, want die wêreld soek na voertuie om kwaliteit kos vir die mensdom te produseer. Nog ‘n voordeel is die werkerstrust, wat vir boere die geleentheid gaan gee om in die groep swart bemagtiging toe te pas, hul beter in die Suid-Afrikaanse landbou-omgewing te posisioneer en geleenthede vir hul plaaswerkers te skep. Coetzee benadruk vaardigheidsontwikkeling vir plaaswerkers, klinieke en plaasskole sal ook in Konsortium Holdings aandag geniet.

Sowat 130 boere met meer as 200 000 produserende ooie is reeds in die Konsortium-Merinostal. Die groep verkoop jaarlikse die meeste ramme op amptelike veilings in die land. Vanjaar behoort hul die 800-kerfstok verby te steek. Gawie van Heerden, direkteur en teler van Konsortium-Merino, sê die hoeksteen van hul sukses is top genetika. “Min boere kan hier met ons kompeteer, vanweë ons groot genepoel wat deur Moeder Natuur geklas word.“

Sowat 16 Konsortium-Merinostoeterye teel vanjaar ramme vir verkope op die ses veilings. Die stoetboere volg dieselfde teelbeleid en net hul beste ramlammers word vir prestasietoetsing geselekteer. Slegs 20% en minder van elke teler se ramlam-oes word op die veilings verkoop. Só word gehalte gewaarborg. Die ramme moet op natuurlike veld presteer en word deur die natuur en spesialis skaapraadgewers geklas.

Vandag se boer bestee baie tyd en energie om sy produk tussen sy grensdrade te verbeter. ‘’Hulle roei om meer en beter wol en vleis te produseer, maar sodra dit by die plaashek uitry, voeg iemand anders waarde toe en maak die geld. Die boere in die opemark bloei.” Al hoe ons dit kan stop, is om groot hoeveelhede van gehalte op kontrakbasis te lewer, meen Van Heerden.

Konsortium-Merino is die enigste boerbeheerde kleinveehandelsmerk in Suid-Afrika. Die groep het ‘n ver pad gestap om plaaslik en in die buiteland ‘n vraag na die Konsortium-Merinohandelsmerk te skep. Hul bemarking in Frankryk, Italië, China en Japan het die afgelope twee jaar vrugte afgewerp. Die vraag is reeds daar, maar hul kan nie genoeg wol lewer om dit te voed nie. Vanuit Frankryk alleen het SMZA die wolseisoen ‘n bestelling gekry vir 250 ton uitsluitlik Konsortium-Merinowol.

Die groep is ‘n voorstander van die vryemark en het nie beheer oor hul lede se produkte nie. Die boere bemark waar hul die meeste geld kan kry en gebruik Konsortium-Merino as instrument om beter pryse te beding, sê Coetzee. “Konsortium-Merino moet self groot genoeg boer om wol, vleis en velle op kontrakbasis aan die mark te voorsien. Ons moet groei in ons Konsortium-Merino skaapgetalle, “ sê Van Heerden. Hy meen gegewe die kapitale inspuiting deur beleggers is Konsortium-Merino gerat om vandag se boer van ‘n prysnemer in ‘n prysvormer te verander. ‘n Plan maak ‘n boer... en saam bied Konsortium-Merino beslis soveel meer.

Sien Alle Nuus

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online