skip to content

Site in English  

Merino met muscle

Konsortium-Merino het vanjaar sy spiere in Februarie gebult. Met vier veilings in 'n ry het hy die doelpale in die Merinobedryf ver vooruit geskuif. Altesaam 474 ramme is aangebied waarvan 417 teen ‘n gemiddelde prys van R4 910 verkoop is.

In 2010 is daar in Suid-Afrika gemiddeld 61 Merinoramme op 60 veilings onder beskerming van Merino SA verkoop. Die meeste ramme op een veiling is toe onderskeidelik op Konsortium-Merino se 18de (278) en 19de (314) produksieveilings verkoop. Konsortium-Merino se nuwe mylpaal van 417 ramme in skaars agt dae is ‘n groot tree vooruit. Die hoogste prys was R26 000 op Konsortium-Merino se 20ste produksieveiling behaal. Dit is deur Wimpie Scheepers Trust van Beaufort-Wes betaal. Altesaam 1 855 ooie is op die vier veilings teen gemiddeld R1 470 per ooi verkoop. Kallie Kotze van Bitterfontein het die hoogste prys van R2 525 stuk vir dragtige handelsmerkooie betaal.

Februarie se vier veilings is gehou op: 17 Februarie - Konsortium-Merino se 20ste produksieveiling op die plaas, Dombietersfontein, Victoria-Wes; 23 Februarie - -die groep se eerste Suid-Vrystaatveiling op die plaas Donkerpoort van Fanie Griesel, naby die Gariepdam; 24 Februarie - hul vyfde gesamentlike veiling met Landbouskool Marlow buite Cradock en 25 Februarie - Konsortium-Merino se eerste gesamentlike veiling met Altus Geldenhuys en Hennie Coetzee op die plaas Geduldsfontein, Steynsburg.

Konsortium-nageslag van ingeskrewe lede en suiwer geteelde Konsortium-Merinoramme is op die vier veilings verkoop. Die groep streef daarna om hul ramme meer toeganklik vir hul boere te maak. Goedgekeurde ramme en ooie van hul lede, wat aan die handelsmerk voldoen, kan voortaan op satelietveilings verkoop word. KVB van Victoria-Wes het die veilings hanteer en Jakkie Nel was die afslaer.

Sien Alle Nuus

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online