skip to content

Site in English  

Boer-beheerde besighede het baie voordele vir landbouers

SPAN SAAM IS KENNERS SE RAAD

'n uittreksel uit 'n artikel in Landbou Volksblad deur Charles Smith

EERS was daar die AWB wat op almal se tong was. Toe die BWB en later BTW. Nou is daar BBB’s, of boer-beheerde besighede wat die nuwe gonswoord gaan word. Boer-beheerde besighede word voorgestel as sake-eenhede waarmee ’n groep boere beter marktoegang kan kry, groter volumes kan produseer, koste laer hou en risiko’s verminder.

Me. Lize Terblanche van die departement landbou-ekonomie aan die Universiteit van die Vrystaat (UV) het op die Melkprodusente-organisasie (MPO) se toer deur die Vrystaat klem daarop gelê boere het met groepvorming – of BBB’s – ’n veel beter kans op sukses. Boere kan só ook saam toerusting koop, meer volhoubaar boer, eksterne finansiering bekom, toegang tot beter markinligting bekom en kan as groep selfs hul eie veearts aanstel. Hulle deel in ’n groep mekaar se vaardighede en advies.

’n Groep melkboere wat saam ’n melkery in Noordwes gestig het en die Gauteng-mark betree het, is as voorbeeld voorgehou hoe só 'n groep suksesvol kan wees. Dit is duidelik gestel dat jy nie byvoorbeeld met net ’n paar liter melk per dag in Gauteng ’n slag wil slaan nie. Die klem moet ten alle tye op gehalte wees. Dan naspeurbaarheid, en dan kwantiteit. Lede van só ’n groep moet egter eenders dink. Die groep met die beste gehalte produk gaan die beste pryse kry. Melkboere het egter volume nodig om vir ’n beter prys te kan beding – en dit is absoluut tot voordeel vir die kleiner boer.

Mnr. Koos Pienaar, voorsitter van die MPO in die Vrystaat, het gesê hy stem saam met dié siening dat Vrystaatse melkboere as één groep moet beding vir een prys.Groepvorming kom ál meer na vore in die streek, waar boere nie net saamgroepeer vir getalle as ’n drukgroep nie, maar om ’n beter produk vinniger by hul kliënte te lewer.

Konsortium-Merino (KM) van Victoria-Wes in die Karoo is ’n maatskappy Merino-telers wat hul top-genetika in ’n ál groter wordende kring beskikbaar stel. Hulle het reeds meer as 100 lede met 170 000 ooie en mik na 1,5 miljoen ooie teen 2019. KM verkoop die meeste Merinoramme in die land.
 

Sien Alle Nuus

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online