skip to content

Site in English  

Veemonitor help boere

Akkurate rekordhouding van veegetalle en diereproduksie met vergelykende data

WIE:
Veemonitor is ‘n rekenaarprogram, wat in opdrag van Konsortium-Merino, saam met IIQ-konsultante as hulpmiddel vir die veeboer ontwikkel word. Die projek word deur beide die groepe gefinansier en deur IIQ Konsultante bestuur.

WAAROM:
Die doel van díe kuddebestuursprogram is om die Konsortium-Merinoboer in staat te stel om sy veegetalle akkuraat te versamel en veeproduksie te meet. Die diereproduksiedata word jaarliks versamel en met groepgemiddeldes (per distrik) weer aan die boer verskaf.

WAT:
Die veebestuursprogram sluit alle weidende diersoorte in, maar produksiedata word net vir beeste, skape en bokke ingevoer. Wild word eenmalig geboekstaaf om die verhouding van wild tot plaasdiere te bepaal.

Veegetalle, reënvalsyfers, verkope, aankope, verliese, verbruik, geboortes en wolproduksie word maandeliks vir elke produksiejaar aangeteken. Die stelsel bepaal self die bruto produksiewaarde van elke kudde (wolskape of vleisbeeste) deur gebruik te maak van die inligting wat maandeliks deur die boer ingevoer word. Jaarliks word die direkte koste van elke kudde deur die gebruiker ingevoer om sodoende 'n bruto marge syfer vir die boerdery te bereken.

Tipiese inligting wat die stelsel gaan verskaf is: weidingskapasiteit van die boerdery, reënval; veegetalle (belading ); aanwas; kilogram wol en vleis uitgedruk in hektaar per kve/per gve; akkurate verkope-inligting; verkope-bestuur (inkomste per dier, uitslag %, bemarkingsouderdom); verliese-bestuur (diefstal, ongediertes); die meet van die reproduksieproses (ramme by ooie, massa van ooie, sonar%, lammers gebore per ooi gepaar/gesonar, lammers gespeen per ooi gepaar/gesonar/ooie gelam, kg lewende massa gespeen per ooimassa gepaar, Rand per ooi gespeen minus voerkoste); en die meet van direk allokeerbare kostes.

WANNEER:
Die somerreënvalstreek se produksiejaar is vanaf 1 Augustus tot 31 Julie elke jaar, en die winterreënvalstreek vanaf 1 Januarie tot 31 Desember. Groepgemiddeldes sal 60 dae na die produksiejaareinde beskikbaar wees.

WAAR:
Om Veemonitor gratis af te laai, besoek www.konsortium-merino.com, gaan na Die Merino en klik op Rekenaarprogram: Veemonitor. Andersins kan die program by IIQ Konsultante bestel word teen R120 per CD, of R250 per “flash disc”. 'n Handleiding sal op die program beskikbaar wees.

HOE:
Die sagteware word gratis aan Konsortium-Merinoboere en IIQ Konsultante se kliënte verskaf. Groepgemiddeldes sal teen 'n prys van R300 plus BTW net aan Konsortium-boere en IIQ kliënte verskaf word, wat hulle inligting beskikbaar gestel het vir ontleding, om die program se ontwikkelingskoste en onderhoud te help finansier.
Opleiding sal in groepe verskaf word deur IIQ Konsultante of deur die Konsortium-mentors. Die program sal mettertyd ook in Engels vrygestel word. Alle inligting word vertroulik hanteer.

Sien Alle Nuus

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online