skip to content

Site in English  

'n Honda Bushlander persent

Waar kan ‘n boer vandag kies en keur tussen 200 Merinoramme en vir sy ondersteuning boonop ‘n Honda CTX200B persent kry? Op Konsortium-Merino se 12de produksieveiling!

Konsortium-Merino bied op Donderdag, 15 Februarie 2007, ten minste 200 ramme aan sonder om gehalte in te boet, belowe die telers. En vir elke ram of groep ooie, wat ‘n boer op hul 12de produksieveiling koop, sal sy of haar naam in ‘n houer gegooi word. Hoe meer jy dus koop, hoe beter jou kans om die 200cc Bushlander ryker te word.

Kersfees is nie net in Desember nie. As toegif het Konsortium ook besluit om die kopers van hul 11de produksieveiling, gehou in September 2006, vir die woelwater motorfiets in aanmerking te bring. Die gelukkige trekking sal later vanjaar op Konsortium se 13de produksieveiling, 6 September 2007, op Dombietersfontein, naby Victoria-Wes, plaasvind. Om te wen, moet die kopers van die 11de en 12de produksieveilings op díe Lenteveiling teenwoordig wees.

Die 200 ramme op die komende veiling is ‘n reuse aanbod vergeleke met Suid-Afrika se gemiddeld van 47 ramme per veiling, wat in 2006 op 60 Merinoveilings verkoop is. Altesaam 305 ramme is uit Konsortium-Merino se sowat 1500 ramlammers, gebore in die Lente van 2005, vir die veiling ingeskryf. Cobus Viviers, Braam Coetzee, Willie Kotze en Louis Hayward, almal van BKB, het die finale keuring gedoen. Hulle getuig die ramme is van ‘n hoë standaard.

Sien Alle Nuus

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online