skip to content

Site in English  

Waar kan jy in 2006 Konsortium-ramme koop?

  • Merino SA Herfs-veiling: 1 Februarie 2006 om 11:00 op Bloemfontein se skougronde.
  • Karooklub-veldramveiling: 7 Februarie 2006, om 14:00 op Middelburg (skougronde).
  • Konsortium-produksieveiling: 16 Februarie 2006 om 11:00 op Dombietersfontein , Victoria -Wes.
  • Hoëveldklub: 25 Julie 2006 om 11:00 op Ermelo.
  • Noordweste-veldramveiling: 1 Augustus 2006, om 11:00 op Fraserburg.
  • Klub 5 (Sentraal-Vrystaat ): 8 Augustus 2006 om 11:00 op Zondernaam, Brandfort.
  • Tweede Poena-Merinoveiling: 10 Augustus 2006 om 11:00 op Bloemfontein se skougronde.
  • Konsortium-veiling: 7 September 2006, om 11:00 op Dombietersfontein , Victoria -Wes.
  • Karooklub-veldramveiling: 14 Septemper 2006, om 14:00 op Middelburg (skougronde).

Sien Nuus Argief

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online