skip to content

Site in English  

Konsortium-ramme in Australië

Konsortium-Merino het sedert sy geboorte 11 jaar gelede, nie net tot een van Suid-Afrika se grootste Merino-suksesse gegroei nie - maar ook intussen sy vlerke na Australië gesprei. Groot opgewondenheid heers oor die Konsortium-ramme wat eersdaags in Australië beskikbaar sal wees.

As uitvloeisel van 'n samewerkingsooreenkoms met die Multi Purpose Merinogroep, word die eerste Konsortium-ramme op 3 en 11 Oktober 2007 onderskeidelik op Glendemar MPM, Marnoo, en Moojepin MPM, Katanning, verkoop.

David Thompson van Moojepin meen Konsortium-genetika gaan skaapteling in Australië totaal hervorm. "Here is a type of Merino with a bodyshape unlike any Merino I have ever seen. I believe it is the ultimate Merino - particularly regarding traits such as bone structure, depth of body, good feet and strong, open heads. All this, plus: long, soft, low micron wool of very high quality on a wrinkle free skin."
 

Sien Alle Nuus

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online