skip to content

Site in English  

Konsortium vat Marlow vooruit

'n Totale ommekeer in ons skaapboerdery. Dit is die positiewe gevolg vir Marlow Landbouskool, sedert hul samewerking met Konsortium-Merino, meen Charl Naudé senior plaasbestuurder.

Hy sê Marlow se besluit om 'n nageslagtoets met Konsortium se stoetramme op hul ooikudde te doen, het die landbouskool binne die bereik van BLUP-data gebring. Die Merinoboerdery het ook gunstige spronge ten opsigte van sy finansies, aanpasbaarheid en eenvormigheid in die kudde, gemaak.

" 'n Belangrike pluspunt is natuurlik die blootstelling van Marlow se studente aan BLUP, prestasietoetsing, en hand-oog-keuring, wat díe toekomstige boere sal lei om eendag die regte besluite te neem as hulle ramme koop."

Landbouskool Marlow en Konsortium-Merino bied op 23 Februarie 2007, hul eerste gesamentlike veiling om 14:00 by Marlow se klubhuis aan. Sowat 60 ramme, Konsortium-nageslag van die skool se Merinokudde en suiwer geteelde Konsortium-ramme, sal opgeveil word.

Die Konsortium-ramme is op jaarouderdom na Marlow geskuif, sodat hulle saam met hul stalmaats, onder dieselfde omstandighede, vir die veiling voorberei kon word. Die eerste tree oppad na díe Merinoveiling is reeds in April 2005 gegee toe Marlow se hele kudde, van sowat 500 ooie, met die saad van 10 Konsortium-stoetramme geKI is.

 

Sien Nuus Argief

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online