skip to content

Site in English  

Reuse aanbod op 12de veiling

Ten minste 200 Merinoramme. Dit is wat Konsortium-Merino op sy 12de produksieveiling gaan aanbied - sonder om gehalte in te boet, belowe die telers. Dit is 'n reuse aanbod vergeleke met Suid-Afrika se gemiddeld van 47 ramme per veiling, wat in 2006 op 60 Merinoveilings verkoop is.

Altesaam 305 ramme is uit Konsortium-Merino se sowat 1500 ramlammers, gebore in die Lente van 2005, vir die komende veiling op 15 Februarie 2007 ingeskryf. Slegs die beste ramlammers is oudergewoonte deur Phil van der Merwe, stoetmeester, vir díe mylpaal-veiling geselekteer. In Januarie 2007 het Cobus Viviers, Braam Coetzee, Willie Kotze en Louis Hayward, almal van BKB, die finale keuring gedoen.

In 1990 laas is meer as 200 Merinoramme op 'n veiling in Suid-Afrika aangebied. Dit was Bloemfontein se Herfs-aanbod, waarvan uiteindelik 180 ramme van 43 telers verkoop is.

Oor die afgelope 12 jaar kon niemand nog Konsortium-Merino se ramverkope klop nie. In Februarie 2006 het die span 163 ramme aangebied en verkoop. Sy vorige hoogste was 161 ramme, wat in Februarie 2005 teen gemiddeld R3 106 per ram verkoop is. In September 2004 het al 153 ramme op die veilling baas gekry.

Díe span van vyf Merinotelers van Victoria-Wes het sedert hul eerste veiling in Februarie 2001 al 1 423 ramme op hul elf produksieveilings verkoop. Dit is 'n gemiddeld van 129 ramme per veiling. Solank hulle nie die gehalte van hul ramproduk inboet nie, sal hulle poog om in veilinggetalle te groei. Díe groter skuif is op aandrang van hul kuddeboere wat meer ramme teen bekostigbare pryse soek.

Hendrik Ackerman van Richmond laat weet: "Die belangstelling in die Konsortium-Merino word al hoe groter. Dit voel of daar 'n haas onbevredigbare soeke na Konsortium-ramme is." Hy skryf dit nie net aan die goeie produk toe nie, maar ook aan die puik diens wat Konsortium-Merino aan die bedryf lewer. "Hoeveel Merinoboere weet dat Konsortium hul ramkopers dwarsoor die land besoek en die prestasie van ramme op die kopers se eie plase bespreek en beoordeel? Kopertevredenheid geniet Konsortium se hoogste prioriteit."

 

Sien Nuus Argief

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online