skip to content

Site in English  
Poena behaal topprys

Poena behaal topprys

'n Ram uit die Konsortium-stal het weer die hoogste prys behaal op Triton Poenskop-Merino se tweede uitsluitlik Poena-veiling op 10 Augustus 2006 in Bloemfontein. Wikus Bekker van die plaas Geluksdam, Edenburg, het R36 000 vir die meriete ram betaal.

 

Die broers, Lomon en Nicolas van Tonder, en Hansie Swanepoel, almal van Dewetsdorp, het die naashoogste prys van R35 000 vir nog 'n meriete ram van die Konsortium betaal. Phil van der Merwe, stoetmeester van Konsortium-Merino, was so opgewonde oor hierdie poena wat die Dewetsdorpers se aandag getrek het, dat die Konsortium besluit het om 'n aandeel in die ram te koop. Al 47 ramme op die veiling is vir 'n gemiddelde prys van R5 780 verkoop.

 

Die Triton-veiling word jaarliks op die tweede Donderdag in Augustus in Bloemfontein aangebied deur die telers: Konsortium-Merino, Eddie Prinsloo van Heuningkrans, Smithfield, en Eric Naudé van Leopardsvlei, Richmond.

Sien Alle Nuus

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online