skip to content

Site in English  

Konsortium-ramme groei!

Die terugvoer van Noordweste-Veldramklub is dat Konsortium se span ramme vanjaar met die beste GDT en swaarste gemiddelde liggaamsgewig spog. Uit Konsortium se sewe ramme, is twee met silwermeriete-status gekroon, en twee Konsortium-ramme ook as meriete ramme gekeur vir die veiling van 1 Augustus 2006.
 
Ook by Sentraal-Vrystaat Veldramklub het die Konsortium-ramme die beste gegroei. Díe klub se silwermerieteram, wat vir die veiling van 8 Augustus 2006 aangewys is, kom uit die Konsortium-stal, asook een van die klub se twee meriete ramme.

Sien Nuus Argief

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online