skip to content

Site in English  

Marlow kies Konsortium

In 2007 bied die Hoër Landbouskool Marlow, naby Cradock, sy eerste Konsortium-Merinoveiling aan. Charl Naudé boerderybestuurder van Marlow, hoop om 50 ramme staan te maak.

Sowat 25 ramme, Konsortium-nageslag van die skool se Merinokudde, en sowat 25 suiwer Konsortium-ramme, sal op 23 Februarie 2007 om 14:00 by Marlow se klubhuis opgeveil word. Die Konsortium-ramme sal op jaarouderdom, sowat ses maande voor die veiling, na Marlow geskuif word. Dit is belangrik dat hulle saam met hul stalmaats as 'n groep, onder dieselfde omstandighede, vir die veiling voorberei word.
 
Die eerste tree oppad na díe Merinoveiling in 2007 is reeds in April 2005 gegee, toe Marlow se hele kudde van sowat 500 ooie met die saad van 10 Konsortium-stoetramme geKI is. Op 19 April 2006 is al die ooie weer geKI.
 
 "Ons stel ons heel beste genetika gratis tot hulle beskikking," sê Gawie van Heerden, Konsortium-Merinoteler. Hy is baie opgewonde oor die nuwe vennootskap. Nie net het Konsortium nou die kans om met die jong boere van môre saam te werk nie, maar ook Marlow se kudde te verbeter en Konsortium-ramme meer toeganklik te maak vir boere van die Cradock-streek.
 

Marlow streef daarna om Merino's van gehalte aan boere te verkoop. Die boerdery wil hom voortaan verbind tot die Konsortium-teelrigting, wat vrugbare Merino's met 'n groot vleiskarkas en kwaliteitwol produseer. In die verlede het Merinoramme, uit die Konsortium-stal, baie goed gevaar op die skool se jaarlikse veiling. Kuddeboere van die Cradock-streek wat Konsortium-ramme koop, getuig graag van hul vordering. Dit het Charl onder meer gemotiveer om die Konsortium as boerdery-vennoot te betrek.

Previous: Skoukoning!

Sien Nuus Argief

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online