skip to content

Site in English  

Meer ramme vir die kuddeboer

"Ons moet nie bang wees vir onverkoopte ramme (no-bids) en vloerprys-ramme (bottom-line-sales) op ons veilings nie. Die kuddeboer moet met vrymoedigheid sy bakkie-vrag op Konsortium se veilings kan volmaak." - John Luscombe, Konsortium-Merinoteler

Konsortium-Merino se groter aanbod op sy veilings is op aandrang van sy kuddeboere wat meer ramme teen bekostigbare pryse soek. Solank as wat die aanvraag hul groter aanbod regverdig, sal die span telers daarna mik om meer ramme op hul veilings aan te bied - sonder om gehalte in te boet.

Konsortium-Merino het sedert hul eerste veiling in Februarie 2001, al 1279 ramme op hul tien produksieveilings verkoop. Hul grootste aanbod was 163 ramme wat in Februarie 2006 onder die hamer was.

Sien Nuus Argief

Vorige bladsy  |  Terug na bo  |  Site in English  |  
Powered by Invoices Online